Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski

ul. Grzybowa 1,
05-077 Warszawa Wesoła

NIP 822-20-31-100,
REGON 017238429

Konto bankowe nr 40 1540 1287 2001 6871 5773 0001

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Warszawa