Skład Zarządu:


prof. Jan Szyszko – Prezes Zarządu

fot. Ministerstwo Środowiska

fot. Ministerstwo Środowiska


Stanisław Majdański – Wiceprezes Zarządu

fot. Wikipedia


Andrzej Deres – Skarbnik 

Joanna Szczepańska – Sekretarz

dr Konrad Tomaszewski

Artur Michalski