Skład Zarządu:

Prof. Jan Szyszko – Prezes Zarządu

Stanisław Majdański – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Deres – Skarbnik 

Joanna Szczepańska – Sekretarz

dr Konrad Tomaszewski

Artur Michalski