W siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego doszło do odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Zygmuntowi Jasińskiemu.

www.mos.gov.pl

„Profesor Zygmunt Jasiński był mocno oddany sprawom łowieckim oraz pszczelarskim. Zawsze można było na niego liczyć, bo brać łowiecką przedkładał ponad interes własny. To był z pewnością serdeczny przyjaciel i druh” przypomniał  w przemówieniu Minister Środowiska prof. Jan Szyszko.

Wśród licznie przybyłych gości w uroczystościach brali udział m.in. wiceminister środowiska Paweł Sałek oraz przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego dr Lech Bloch.

 

Śp. Profesor Zygmunt Jasiński (1939-2017) był wieloletnim wiceprzewodniczącym Polskiego Związku Łowieckiego oraz członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Został wyróżniony m.in. nagrodami Ministra Rolnictwa oraz Norweskiego Związku Pszczelarzy.

źródło:https://www.mos.gov.pl