www.mos.gov.pl

W Puszczy Białowieskiej odbyła się, 3 grudnia 2017 r., wizyta studyjna prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, oraz Andrzeja Koniecznego, wiceministra środowiska, z naukowcami z uniwersytetów z Niemiec, Czech i Słowacji. W rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, lokalni leśnicy, a także reprezentanci miejscowych władz i ludności.

 

 

www.mos.gov.pl

Podczas wizyty naukowcy odwiedzili miejsca w Nadleśnictwie Hajnówka, gdzie w sierpniu 2017 r. przeszła wichura i zniszczyła fragmenty lasu. Obecnie mogą być one potencjalnym zarzewiem inwazji kornika drukarza. Zobaczyli również drogę na Czerlonkę, gdzie znajdują się martwe świerki. Leśnicy, działając zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie drogowym, w odległości do 30 metrów od drogi, usunęli tu martwe i zarażone drzewa.

 

 

www.mos.gov.pl

W trakcie spotkania, z poparciem dla działań prowadzonych w Puszczy Białowieskiej, wystąpili lokalni mieszkańcy na czele z burmistrzem Hajnówki Jerzym Sirakiem i wójt gminy Hajnówka Lucyną Smoktunowicz. Mieszkańcy podkreślali, że sami sadzili lasy w Puszczy Białowieskiej, a gospodarka leśna na tym terenie była prowadzona od dawna.

 

 

 

www.mos.gov.pl

Minister środowiska prof. Jan Szyszko wyraził przekonanie, że 12 grudnia, podczas kolejnego posiedzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Polska ostatecznie udowodni, że mamy rację w sprawie działań prowadzonych w Puszczy. Dodał, że jest przekonany, że w oparciu o konkretne dane i przepisy prawne pokaże, że realizujemy prawo Unii Europejskiej związane z Naturą 2000.

 

Obecnie działania prowadzone w Puszczy Białowieskiej polegają wyłącznie na zachowaniu bezpieczeństwa publicznego wzdłuż szlaków turystycznych, co jest zgodne z postanowieniem TSUE.

Naukowcy, którzy wzięli udział w wizycie studyjnej w Puszczy Białowieskiej, 4 grudnia 2017 r. będą obradować w Warszawie podczas konferencji organizowanej przez Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademię Nauk.

 

źródło: https://www.mos.gov.pl/