Dnia 15.01.2018 r. Zarząd Stowarzyszeniana na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski  ustanowił następującą uchwałę;

 

Uchwała 1/2018

Wniosek-referendum