2 lutego 2018 pod siedzibą Ministerstwa Środowiska miała miejsce manifestacja sprzeciwu PZŁ do prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją przepisów ustawy „Prawo Łowieckie”.

W Ministerstwie Środowiska została złożona petycja w obronie łowiectwa i polskiego modelu łowiectwa.