Szanowni Państwo

Minęły dwa lata pracy. Moja misja jako Ministra Środowiska dobiegła końca. Z potrzeby serca pragnę z tej okazji wyrazić szczerą wdzięczność i gorące podziękowania wszystkim pracownikom Polskich Lasów Państwowych, Członkom Polskiego Związku Łowieckiego i Polskim Rolnikom. Dziękuję za wielką pracę wykonywaną dla dobra Polski, Polaków i Polskiej Przyrody w imię Boga, Honoru i Ojczyzny. Dziękuję za obronę naszego dziedzictwa kulturowo przyrodniczego, które stanowi doskonały przykład realizacji „czynienia sobie Ziemi poddaną” czyli, uznanej w tej chwili na świecie, koncepcji „zrównoważonego rozwoju”. Dowodem na to są nasze tereny wiejskie z tradycyjnym polskim rolnictwem, polskim leśnictwem i polskim modelem łowiectwa. W tych trzech, współdziałających ze sobą dziedzinach, użytkowane zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi a On nie spowodował ich destrukcji. Proszę mi wierzyć, że zawsze, ale to naprawdę zawsze będę dumny z tego, iż jako Minister, polski leśnik i polski myśliwy mogłem szczycić się Naszymi osiągnięciami zarówno w Polsce jak i poza Jej granicami. Brońmy tego co polskie co nasze a co jest gwarantem naszej niezawisłości w jednoczącej się Europie.

Z Panem Bogiem i Darz Bór
Prof. dr hab. Jan Szyszko
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski