Dnia 20 lutego 2018 roku Rzecznik Generalny Yves Bot przedstawił opinię Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

Opinia Rzecznika