Dnia 15 lutego 2018 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski  podjęło następującą uchwałę:

 

Uchwała nr 7/2018 [PDF]

Załącznik do uchwały nr 7/2018