Prezentacja multimedialna autorstwa Generalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych na temat stanu Puszczy Białowieskiej 

 

Inventory in the Białowieża Forest [PDF]