Zamieszczamy list otwarty do Komisarza Karmenu Velli w sprawie Puszczy Białowieskiej.

 

List Otwarty do Komisarza Karmenu Velli – PL [PDF]

Open Letter to Karmenu Vella – 14.06.18 – ENG [PDF]

 

Zaproszenie do dialogu – 14.03.2018 – PL [PDF]

An invitation to dialogue – 14.06.18 – ENG [PL]

 

Zalacznik – 14.03.2018 – PL [PDF]

Attachment – 14.03.18. – ENG [PDF]

 

List Otwarty do Komisarza Karmenu Velli z 9.03.18 – PL [PDF]

Open Letter to Karmenu Vella from 9.03.18 – ENG [PDF]

 

 

fot. Ministerstwo Środowiska