Prof. Jan Szyszko uznał decyzję bawarskiego ministerstwa o wycięciu drzew zarażonych kornikiem drukarzem za rozsądną. Podkreślił, że w Polsce drastycznie złamano prawo i zignorowano wiedzę i praktykę naukową, czego skutkiem jest zanik tysięcy hektarów siedlisk ważnych z punktu widzenia Natury 2000. Są to również ogromne straty gospodarcze.