Dnia 15 lutego 2019 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski podjęło następującą uchwałę:

Uchwala nr 3/2019 cz. 1 PDF

Uchwała nr 3/2019 cz. 2 PDF