Prof. Jan Szyszko, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski brał udział w Regionalnych Obchodach Święta Lasów w Toruniu. Odbyła się również Uroczysta Narada Leśników RDLP w Toruniu. Święto Lasu jest uhonorowaniem pomyślnie zakończonej akcji sadzenia lasu.  Święto Lasu jest uhonorowaniem pomyślnie zakończonej akcji sadzenia lasu.