Najpopularniejsze dzisiaj

Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

prof. dr hab. Jan Szyszko – Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w świetle Konwencji Klimatycznej ONZ i Konwencji o Różnorodności Biologicznej ONZ” Istota zrównoważonego rozwoju Nie ulega wątpliwości, że człowiek swoją działalnością gospodarczą w przeszłości przyczynił się do degradacji

Fotorelacja z międzynarodowej konferencji w Tucznie

Przedstawiamy Państwu fotorelację z międzynarodowej konferencji naukowej pn. International Seminar to Celebrate the 40th anniversary of the Pontificate of Saint John Paul II and the Centenary Anniversary of Poland Regaining Independence “The World Climate Policy and the Paris Agreement –