Najpopularniejsze dzisiaj

Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

prof. dr hab. Jan Szyszko – Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w świetle Konwencji Klimatycznej ONZ i Konwencji o Różnorodności Biologicznej ONZ” Istota zrównoważonego rozwoju Nie ulega wątpliwości, że człowiek swoją działalnością gospodarczą w przeszłości przyczynił się do degradacji

Trwa konferencja dot. polityki klimatycznej Polski w świetle Porozumienia Paryskiego [Aktualizacja 12.07.2018 – Wnioski]

W Tucznie trwa konferencja poświęcona polityce klimatycznej Polski w świetle porozumienia paryskiego. Za niecałe pół roku Polska będzie gospodarzem szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział prawie 30 tysięcy delegatów z całego świata, w tym szefowie