Najpopularniejsze dzisiaj

Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

prof. dr hab. Jan Szyszko – Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w świetle Konwencji Klimatycznej ONZ i Konwencji o Różnorodności Biologicznej ONZ” Istota zrównoważonego rozwoju Nie ulega wątpliwości, że człowiek swoją działalnością gospodarczą w przeszłości przyczynił się do degradacji

Atak na Kościół katolicki trwa

Atak na Kościół katolicki trwa   Zaproszenie do dialogu pdf Stanowisko Międzynarodowego Instytutu Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych w sprawie ataków medialnych i politycznych na Kościół katolicki w Polsce pdf