Czerwiec 2017

All posts from this time

Ekologiczne Forum Młodych z udziałem Ministra Jana Szyszko

„Czyńcie sobie ziemię poddaną – ekologia darem Bożym” pod tym hasłem 9 i 10 czerwca w podlaskiej Hajnówce odbyło się Ekologiczne Forum Młodzieży. Głównym tematem spotkania była ochrona Puszczy Białowieskiej. W wydarzeniu wzięli udział minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz

Prof. Szyszko na na uroczystości odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny

Minister środowiska prof. Jan Szyszko 11 czerwca 2017 r. wziął udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny „Inki” w miejscowości Gruszki koło Narewki. ”Inka”, zamordowana 28 sierpnia 1946 r. przez sowieckiego okupanta sanitariuszka 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, dziś jest

Lasy jak perła w koronie

Dzięki zdecydowanej postawie leśników i protestom społeczeństwa udało się obronić polskie Lasy Państwowe przed groźbą prywatyzacji. W znowelizowanej przez Sejm ustawie o finansach publicznych zrezygnowano z zapisu o włączeniu Lasów do budżetówki. Pieniądze przedsiębiorstwa będą więc dalej służyły gospodarce leśnej,

Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

prof. dr hab. Jan Szyszko – Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w świetle Konwencji Klimatycznej ONZ i Konwencji o Różnorodności Biologicznej ONZ” Istota zrównoważonego rozwoju Nie ulega wątpliwości, że człowiek swoją działalnością gospodarczą w przeszłości przyczynił się do degradacji

Chronić Puszczę Białowieską

Puszcza Białowieska to dobro narodowe, o które trzeba troszczyć się należycie oraz z ogromną dbałością. Bez odpowiedniej pomocy oraz interwencji ludzi związanych z lasami możemy utracić tą perełkę w skali europejskiej, w której żyje wiele unikatowych gatunków zwierząt i roślin.

Katowice gospodarzem Szczytu Klimatycznego ONZ w Polsce

W 2018 r. Polska będzie gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (UNFCCC) w sprawie zmian klimatu (COP24). Miastem, w którym odbędzie się szczyt klimatyczny, będą Katowice. Misja techniczna Sekretariatu UNFCCC O organizację szczytu klimatycznego ONZ ubiegały się

Zarząd Stowarzyszenia

Skład Zarządu: prof. Jan Szyszko – Prezes Zarządu Stanisław Majdański – Wiceprezes Zarządu Andrzej Deres – Skarbnik  Joanna Szczepańska – Sekretarz dr Konrad Tomaszewski Artur Michalski      

STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI ROZDZIAŁ I PRZEPISU OGÓLNE Art. 1. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o zasięgu ogólnokrajowym. Art. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie z dnia 7 kwietnia

Deklaracja programowa

Deklaracja programowa Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski Gospodarowanie zasobami przyrodniczymi Zasoby przyrodnicze muszą być wykorzystywane w rozwoju gospodarczym kraju. W Polsce są one w zdecydowanie lepszym stanie niż w państwach wysoko rozwiniętych i mamy szansę, ucząc się na błędach

Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski ul. Grzybowa 1, 05-077 Warszawa Wesoła NIP 822-20-31-100, REGON 017238429 Konto bankowe nr 40 1540 1287 2001 6871 5773 0001 Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Warszawa

1 2