W trakcie rozprawy głównej w sprawie Puszczy Białowieskiej – stronie polskiej, rzekomo z powodu wyczerpania limitu czasu,  nie pozwolono przedstawić wszystkich argumentów prawnych będących odpowiedzią na pytania Trybunału Sprawiedliwości. Przewodniczący Trybunału przystał na to, aby strona polska przedstawiła te argumenty na piśmie.

W dniu 6 stycznia 2018 r. Rzeczypospolita Polska przesłała pismo procesowe, zawierające wyżej wymienione argumenty.  Niestety – Trybunał Sprawiedliwości nie przyjął tego pisma jako dowodu w sprawie i odesłał je zwrotnie do Polski. W ten sposób – Trybunał Sprawiedliwości uwolnił się z obowiązku uwzględnienia argumentacji strony polskiej przy formułowaniu wyroku. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią jego pisma nieprzyjętego przez Trybunał Sprawiedliwości do wiadomości (w załączeniu) [PDF]