Paweł Sałek, doradca społeczny prof. Jana Szyszko, został doradcą prezydenta Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej. Będzie zajmował się polityką klimatyczną, sprawami ochrony środowiska oraz kwestiami związanymi z wyzwaniami tegorocznego COP24.

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Ukończył International MBA, program prowadzony przez Centre for Management Training i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów podyplomowych Relacje międzynarodowe i dyplomacja w Instytucie Nauk o Polityce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej. Jest w trakcie przewodu doktorskiego w Instytucie Badawczym Leśnictwa pt. „Rozmieszczenia węgla w wierzchnich warstwach zalesionych gleb porolnych na przykładzie drzewostanów sosnowych siedlisk borowych.

Paweł Sałek jest specjalistą ochrony środowiska. W latach 2015–2018 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej. W listopadzie 2015 r. został powołany na stanowisko wiceministra środowiska.