Skład Zarządu:


prof. Jan Szyszko – Prezes Zarządu

fot. Ministerstwo Środowiska

fot. Ministerstwo Środowiska


Stanisław Majdański – Wiceprezes Zarządu

fot. Wikipedia


 

   Magdalena Bodzenta  – Sekretarz

Andrzej Deres – Skarbnik 

Stefan Traczyk