W imieniu Komitetu Redakcyjnego zamieszczamy Wnioski z Konferencji pod tytułem „Czysty Węgiel”, Która odbyła się w dniach 6-7 maja 2019 roku w Tucznie.

Wnioski z Konferencji