O Stowarzyszeniu

All posts in category

Zarząd Stowarzyszenia

Skład Zarządu: prof. Jan Szyszko – Prezes Zarządu Stanisław Majdański – Wiceprezes Zarządu      Magdalena Bodzenta  – Sekretarz Andrzej Deres – Skarbnik  Stefan Traczyk          

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci mojego Przyjaciela ś. p. prof. dr hab. Tadeusza Żarskiego wieloletniego Pracownika Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, doradcy w Gabinecie Politycznym w czasie pełnienia przeze mnie funkcji Ministra Środowiska  oraz Członka Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI ROZDZIAŁ I PRZEPISU OGÓLNE Art. 1. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o zasięgu ogólnokrajowym. Art. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie z dnia 7 kwietnia

Deklaracja programowa

Deklaracja programowa Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski Gospodarowanie zasobami przyrodniczymi Zasoby przyrodnicze muszą być wykorzystywane w rozwoju gospodarczym kraju. W Polsce są one w zdecydowanie lepszym stanie niż w państwach wysoko rozwiniętych i mamy szansę, ucząc się na błędach

Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski ul. Grzybowa 1, 05-077 Warszawa Wesoła NIP 822-20-31-100, REGON 017238429 Konto bankowe nr 40 1540 1287 2001 6871 5773 0001 Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Warszawa